حلیه خدا
من یك ایرانیم ...
یکشنبه 4 اسفند 1398 :: نویسنده : Ƒariba
به آدمهایی که من را اشتباهی گرفته اند خیره میشوم
رد میشوم
همچنان دورادور خیره!
ناگهان از جوّ زمین خارج میشوم..
اینجا زمین است
آدمها عوض شده اند 
در این دور و زمانه
آنها از من تعجب میکنند و من از آنها..!!
آدمها..!
آدمها!
کجایند آدمها..؟!
..شبیه هرچیزی شده اند..
من نمیشناسم اینها را!..
شاید اینجا زمین نیست و اینها آدم فضایی باشند!
شاید هم من آدمی بودن را زیاده روی میکنم!
نه
زیاد آدم بودن که بد نیست!
..
آنها زیاد آدم نیستند!
..
هیچکس دلش برای هیچکس نمیسوزد
..
زندگیِ ماشینی امتداد دارد..

آدمها کجایند؟!
براستی..
آدمها رفته اند از زمینِ دلشان!
به جایی که آدمیت را سخت میشود در آن پیدا کرد...!
من..
میخواهم آدم بمانم!
آدم از روح خدا ساخته شده..
دل دارد!
راه رفتن که نشانه ی آدم بودن نیست!
باید خدا هرروز بما یادآوری کند آدم بمانیم!..؟..
..آدمها بدون دِل روز بروز ازهم دور تر میشوند!
آهای آدمها ..کجایید؟
اینجا سرزمین خداست..دلتان یکی از زمین های خداست..
مال  شما نیست که نابودش میکنید!!
چشم باز کنید..
خدا در دلهای شماست!
خودتان را بیش از این شرمنده ی خودتان نکنید!
خدا....دلش نمیاید این همه نامهربانی و بی انصافی و آدم نبودن را!!
دلتان کجا رفته،که اینقدر بی رحم شدید؟
آدمها نمیتوانند بی رحم باشند..
آدمها روح خدایند..
مگر که دلشان را نابود کنند..!
چرا اینطور نگاه میکنید؟!
من فقط شبیه خودم هستم...!




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 1 آذر 1398 :: نویسنده : Ƒariba
مَـن نِتـ موخوآمـ 
کجآهآع نتـ وصل شدع یَنی؟
تبعیض نکنین کع!




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 10 آبان 1397 :: نویسنده : Ƒariba
دل به دریا بزن 
آری؛
کمی فرصت هست


تا به اقیانوس شدن و
 وصله به فرصت های بی کران 

گرچه اکنون لبه تیغ تو شدن و راهی نیست ؛
گر رسی به عزت نیک، از تو راه هاست
مرواریدهاست
و فرصت بخشیدن هاست. 

آرام مباش که در خودت برمودا 
کسی سمته تو نیست،وقتی از دلت اسباب فروافتادن هواپیماهاست 
رنجیدن هاست
غرورهای نابحاست
تیرگی هاست.

روشنی فرصت توست
چون قدرت تو، زندگی دادن هاست. 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 3 فروردین 1397 :: نویسنده : Ƒariba
گله دآرم
از آن کلمه ای 
که بی مهابا فرود آمد 
از اقتداری 
که اقتدار عشق را درهم کرد
اوه 
معشوقی که حُرمت عشق را ندارد 
معشوق نیست 

پس تا عشق میخوانیم 
عشق است 
هوس نیست 
که فقط خودخواهانه 
رفتار کنیم 
بیا باهم باشیم تا کمر غرور 
را بشکنیم 
و اقتدار عشق 
را به رُخ غرور بکشیم 
و تو را برایت آنچنان به قلم ابراز کنم که
به دورت پروانه ای حسم کنی 






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 18 اسفند 1396 :: نویسنده : Ƒariba
از هیچ دست از هر کجا عالم هدیه نگیر 

گرگ ها 
به خانه شنل قرمزی سوپ خوشمزه میبرند

 ملکه برای سفید برفی سیب زهر 

هدیه های این روزها را

 دیگر بماند 

میدهند تا پس بگیرند 

وای به حالی که دل بدهند دلت را میبرند مواظب باش!




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 18 اسفند 1396 :: نویسنده : Ƒariba
عادت کرده ام دیگر


اسم ش روش هست

((عادت))

باید عادت بشود

تنهایی



 باید اینقدر بشود تا بماند 

بماند آینه 

در اولش باورت نمیشود 

عادت میشود میشود ومیشود


،هنوز باورم درد دارد




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 18 اسفند 1396 :: نویسنده : Ƒariba
بوسه ها

برای من معنی تلخ میدهد

معنی بغض

معنی سکوت ابدی

 آقا بغض ها روزی میترکد

سکوت ها هم فاش میشود

هم دلتنگ باز میشود

اما بوسه ها

هرگز شیرین نمیشوند

بوسه تلخ است زهرمار مثل چای

 اما خوشمزه 

آدم را یاد تلخ ترین بوسه ی یک خوب می اندازد
. _ . 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 18 اسفند 1396 :: نویسنده : Ƒariba
چه جالب رفتی


...


آرام و بی صدا   آنقدر یواش که

هنوز نمیدانم دور کی خط بکشم

 مگر نمیدانی
همه ی من بودی رفتی و من با تو ماندم 

انقدر یواش رفتنت را ادامه دادی که 

یواششش یک روز شد که دیدم من نیستم وجودم خالی از بی تویی


 کجایم بردی که دیگر نمیدانند خاک را بر کدام جسد بریزند

 تو آرام رفتی که

 خاطراتت هنوز به رفتنت بویی نبرده

و محکم از تو میگوید نمیگوید برگرد مگر رفته ای

 من از تو.مگر جدایی میشود

 کدام قصه را خواندی که دو نفره نباشد

 لیلا مگر معشوق گشت که تا ابد اسمش پای مجنون رقم میخورد 

 کاش از من معشوقه نمیخواستی تو

هم لیلا بودن را 

ولی بلد م دیگر سوگ تو ندارم         تو ندارم و جهان مرا




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 9 اسفند 1396 :: نویسنده : Ƒariba
ارباب سلام 
به سرم بکش نواز 
دلم نه،غروب جمعه 
تنگست 
گیر 
میان،پنجره فولاد

نگاه،م به پوستر مشهد به جسم 

هروز سلام دل به حس 

کمی نه زیادتی میخواهم 

تو ارباب عشقی 
مختصر ولش 

کنیز 
عزیز 
محرم 
شاید ندیده حرم به چشم 

آن سلامم خورده به چشمت 

تو میدانی احتیاجم تو 

سکوت باشد 
جلوهه تو نه
دست م بگیر هر دو دست 
بی پناهم 

خیال میکنند برای خودشان توهمن 

کسی که با توست 
کجاست 
جز بهشت!
السلام علی الرعوف 
السلام علیک یا امام رضا خوبم
سرورم 
پناهم 
السلام
ٱقام.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 9 اسفند 1396 :: نویسنده : Ƒariba
دلم گرفته در مکانی که کسی دلی جویای نامت خیر

نفسم گرفته در هوایی که نفس های تو نیست 

خنده ام میگیرد از اشک هایی که میگویند برای تو نیست 

این چه یادیست که با یاد تو نیست 

حافظه نمیکشد 
همچنان خیره به،دنیاست که 
این و ٱن آری تو خیر؟

دلم دوباره گرفته بعد دوباره هم

به این فکر میکنم کسی چشمانت را گرفته یا خیر؟

آهو شدم

زمین خوردم ناجور
دست تو میخواهم 

دیگر نمیگویم خیر 

مردم دو پا 
آی
به دلسوزی یا مکافات 
نمیخواهم
پسندم نیست نگاه نکنید
دور از،تو شاید 

مدام در حوالی مدار تفکرت 
میگردم به انتها نمیرسد

غم گرفته آسمانها آبها شنزارها بوته ها هواها 

دلم بی نشان دم به دم 
نفس،میزند
که تو را ببیند 

از وقتی آمدی نیستم خوب

کمبود اکسیژن گرفتم 
از،نفست دور

من بی،تو محال است 
هر اتفاق 
من بعد 
اتقاق چرا 
روزگار مینویسد جریان تو





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 4 اسفند 1396 :: نویسنده : Ƒariba




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 4 اسفند 1396 :: نویسنده : Ƒariba
یک روز به انتظار تو می میرم

در حسرت روزگار تو می میرم

گفتی که قرار است بیایی، پس کی؟

آخر سر این قرار تو می میرم

ناشناس




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 4 اسفند 1396 :: نویسنده : Ƒariba
شب جمعه شده و روضه مرا ریخت به‌هم
فاطمه آمده و کرب‌وبلا ریخت به‌هم

واژه ای نظم جهان را به تلاطم انداخت
مادری گفت بُنَیّ همه جا ریخت به هم


#صلی_الله_علیک_یااباعبدالله

ناشناس




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 4 اسفند 1396 :: نویسنده : Ƒariba
حسین جان 


گریه‌ام روی ریا بود به رویم نزدی

عملم ضد شما بـود بـه رویم نزدی

همه جا جار زدم نوکـر در خط توام

راه من از تو جدا بود به رویم نزدی


ناشناس 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 1 اسفند 1396 :: نویسنده : Ƒariba
آقا دعای فرج خوانده ام نمیایی 

خودت بخوان من دلم جای دیگریست 

آقا منافقی از بین شیعیان برخواست 
مردم این طایفه شیعه نمیشوند 

آقا بهانه ها  تابلو!
تو هم نباشی که خوش نمیشوند 

تابلو های رنگارنگ چشمه های خشکیده 
ثبت نام بسیج اینهمه رکود یاران
 
آقا دعای ما  اثر دارد؟
با زبان دعا
صف اول
جماعت 
پُز میدهند 

دعا اثر دارد به شرط دل
اگر چه زبان تا ابد دعا کند

دل که بخواهد با میشود 
نه اینکه دل از عمل جدا شود

آقا فامیلهای من سخت نمیگیرند 
دنبال هم پای عروسی ند 

آهنگ موزیک دل پاک؟
دعا کن آبرویمان نزد تو نرود.

آقا صدای اذان تلویزیون 
خاموش چرا؟
صفای باطن میرود..

آقا تکرار گناه 
شده ولش کن حجاب را

ناله ات بگذار 
به خود هم اینان وفا نمیکنند 
آقا دعای مستجاب کن 
از،دل پر ازغم 
غم برهان 
دلی که مال شماست 
را 
از نگار نامت جدا مکن









نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 7 )    1   2   3   4   5   6   7   
درباره وبلاگ

امام باقر(علیه السلام):سزاوار است هنگامی كه كاری را شروع می كنیم,چه بزرگ باشد
چه كوچك, بسم الله بگوییم تا پربركت و میمون باشد.
پس بنام خداوند بخشاینده بخشایشگر
آدم های ساده را دوست دارم
همان ها كه بدی هیچكس را باور ندارند
*****************
همان ها كه برای همه لبخند دارند
*****************
همان ها كه همیشه هستند,برای همه هستند
*****************
آدم های ساده را باید مثل یك تابلوی نقاشی ساعت ها تماشا كرد;
عمرشان كوتاه است بسكه هركسی از راه می رسد یا ازشان سوء استفاده می كند یا زمینشان می زند یا درس ساده نبودن بهشان می دهد
آدم های ساده را دوست دارم
بوی ناب "آدم" بودن می دهند.
اگه موافقی پس خوش اومدی

مدیر وبلاگ : Ƒariba
نویسندگان
نظرسنجی
از چه طریق با وبمون آشنا شدید?







جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :



                    
 
 

فال انبیاء


  • وب ان ســـی پـــی
  • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو